Optiek De Ferm

Disclaimer

Deze website is eigendom van Optiek De Ferm
Gegevens : Kapelsesteenweg 388, 2930 Brasschaat
Adres sociale zetel : Kapelsesteenweg 388, 2930 Brasschaat
Telefoon : 03 664 16 93
Email : info@optiekdeferm.be
Bedrijfsnummer : BE 0439.725.051
Handelsrechtbank : Antwerpen

 

1.1 Algemeen

U kunt deze site en de informatie gebruiken indien u de hieronder vermelde voorwaarden respecteert. Optiek De Ferm heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

1.2 Rechten van Intellectuele Eigendom

U erkent uitdrukkelijk dat de informatie en gegevens op deze site eigendom zijn en blijven van Optiek De Ferm.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de site zijn beschermd door het auteursrecht. 
Indien u een deel de volledige inhoud wenst te reproduceren of publiek te maken dient u hiervoor de schriftelijke toestemming van optiek De Ferm te krijgen tenzij dit niet vereist is binnen de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht. Bijvoorbeeld hebt u het recht om informatie te downloaden van deze site en te reproduceren voor privaat gebruik.

Sommige namen, tekens of logo's op deze site zijn handelsmerken. U kunt ze vrij gebruiken alsook de persoonlijke bijdragen. Het is echter verboden om creaties die beschermd worden door de intellectuele eigendomsrechten te publiceren, tenzij u expliciet hiervoor toestemming krijgt van de eigenaar.


1.3 Maken van een hyperlink naar een site Optiek De Ferm

U kunt een koppeling maken op uw eigen website naar de introductiepagina van de site van Optiek De Ferm. Het URL-adres van deze site moet echter duidelijk zichtbaar zijn.
Andere Hypertekstlinks kunnen worden gemaakt alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Optiek De Ferm.


1.4 Links naar websites beheerd door derden

De website van Optiek De Ferm bevat links naar websites beheerd door derden. Deze links worden aangeboden ter informatie aan de gebruiker. Optiek De Ferm controleert niet deze websites en de informatie die zij bevatten en kan aldus niet worden verantwoordelijk gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze sites.
Een link betekent niet noodzakelijk dat Optiek De Ferm samenwerkt met de exploitanten van deze sites of de informatie op deze sites heeft goedgekeurd.


1.5 Verantwoordelijkheid van Optiek De Ferm

Optiek De Ferm streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Echter, als de website fouten of onvolledige informatie zou bevatten kan Optiek De Ferm niet aansprakelijk worden gesteld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van diensten aangevraagd via de site geven u geen recht op schadevergoeding.

1.6 Prijzen vermeld op deze site

De verstrekte informatie kan op elk gewenst moment worden gewijzigd door Optiek De Ferm. Eventuele prijsvermeldingen zijn indicatief en kunnen in geen enkele manier worden beschouwd als definitief.

 

Optiek De Ferm | Kapelsesteenweg 388 2930 Brasschaat |  BE 0439.725.051 | T : 03 664 16 93 | E : info@optiekdeferm.be